Proves | Guàrdia urbana de Barcelona
Pressió sobre banc

Objectiu:

Mesurar la força i la resistència de la musculatura de l’extremitat superior de la persona participant.
  • La persona participant inicia l’exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.
  • Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici, des de la posició de braços estirats.
  • Ha d’aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons.
  • L’aixecament s’ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.
  • L’exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant.
Relacionado con:
Proves | Guàrdia urbana de Barcelona
Cursa de llançadora
Pressió sobre banc
Circuit d’agilitat

1 DIA D’ENTRENAMENT SETMANAL

DIVENDRES (matí o tarda) o DISSABTE (matí)

2 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS (matí o tarda)

3 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS-DISSABTE (matí o tarda)