Proves | Bombers de la Generalitat
Circuit d’agilitat

Objectiu:

Valorar l’agilitat de la persona participant.
  • La persona participant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada a 3 m del trampolí. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l’exercici.
  • Sortirà corrent cap al trampolí i haurà de saltar sobre el trampolí des d’on, amb un salt, pujarà a la barra d’equilibri. Si ho considera necessari, en lloc de pujar amb un salt sobre el trampolí pot optar per pujar des del lateral de la barra d’equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d’equilibri en l’espai (assenyalat amb una línia) d’un metre mesurat des de l’extrem pròxim al de la línia de sortida.
  • Tot seguit haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d’equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap endarrere. Seguidament, caminarà dempeus cap endarrere fins a la meitat de la barra d’equilibri, que estarà assenyalada amb una altra línia. Quan trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels peus, el testador dirà en veu alta: “dreta” o “esquerra” (corresponent als costats de la pròpia persona participant). La persona participant s’asseurà lateralment pel costat indicat pel testador (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarà ambdues mans i picarà de mans per tal d’assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d’equilibri.
  • En la següent acció, s’haurà d’aixecar i caminar fins a l’altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d’equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d’equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d’equilibri. En la caiguda del salt des de la barra d’equilibri, no es podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs.
  • Seguidament, continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un altre matalàs i farà una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l’esquerra i passarà per sota la tanca. Correrà després cap al plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrere, girarà cap a la dreta i passarà per sota la tanca. Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de passar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm).
  • El cronòmetre s’aturarà en el moment que la persona participant toqui amb un peu a terra després del salt de l’última tanca i s’enregistrarà el temps emprat.
Relacionado con:
Proves | Bombers de la Generalitat
Pujada de corda
Pressió sobre banc
Exercici aquàtic
Circuit d’agilitat
Cursa de llançadora

1 DIA D’ENTRENAMENT SETMANAL

DIVENDRES (matí o tarda) o DISSABTE (matí)

2 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS (matí o tarda)

3 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS-DISSABTE (matí o tarda)