Proves | Bombers de Barcelona
Circuit de piscina

Objectiu:

  • La prova consisteix en cobrir una distància de 50 metres nedant, efectuant diverses immersions destinades a superar uns obstacles i recuperar un objecte situat al fons de la piscina.
  • La prova es desenvoluparà en una piscina dissenyada per a proves de natació de 25 metres i amb una fondària aproximada de 2,00/2,50 metres. (En funció de les disponibilitats, aquesta piscina podrà ser de 50 metres. Arribat el cas el Tribunal informarà del que correspongui).
  • Per iniciar la prova, la persona aspirant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador/a, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant es llançarà a l’aigua per iniciar el recorregut.
  • La persona aspirant, haurà de nedar una distància de 50 metres en el mínim temps possible, dins del carrer corresponent i complint amb les normes i exigències definides al final d’aquest redactat.
  • En el cas que la prova es realitzi en una piscina de 25 metres la persona aspirant ha de virar tocant la paret amb qualsevol part del cos.
  • La persona aspirant, haurà de superar, per sota, dos obstacles verticals de 70 cm (+-1cm). de fondària (similars als que es fan servir al Salvament Esportiu), sense ser tocats o desplaçats per la persona aspirant. Aquests obstacles es trobaran a 12’5 metres i a 37’5 metres de l’inici del recorregut aproximadament.
  • Dins dels 5 metres finals del recorregut, la persona aspirant haurà de recollir un objecte del fons de la piscina (fondària màxima, aproximada, de 2,5 m), el qual haurà de treure a la superfície i dipositar-lo (no llençar-ho) a sobre de la superfície de la vorera de la piscina.
  • La prova finalitzarà quan estigui dipositat l’objecte a la vorera de la piscina.
Relacionado con:
Proves | Bombers de Barcelona
Circuit de piscina
Circuit d’agilitat
Cursa llançadora (Course navette)
Exercici d’arrossegament de maniquí (dummie)
Exercici de dominades

1 DIA D’ENTRENAMENT SETMANAL

DIVENDRES (matí o tarda) o DISSABTE (matí)

2 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS (matí o tarda)

3 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS-DISSABTE (matí o tarda)