Proves | Bombers de Barcelona
Circuit d’agilitat

Objectiu:

  • La persona aspirant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada davant del trampolí. A la senyal del testador/a s’iniciarà el temps del cronòmetre i la persona aspirant començarà la prova.
  • En primer lloc, la persona aspirant sortirà corrent cap al trampolí i haurà de batre sobre ell des d’on, amb un salt, pujarà a la barra d’equilibri. També pot optar per pujar des del lateral a la barra d’equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d’equilibri en l’espai (assenyalat amb una línia) d’un metre mesurat des de l’extrem pròxim al de la línia de sortida.
  • Tot seguit la persona aspirant haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d’equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap enrere. Seguidament, caminarà dret/a cap enrere fins a la meitat de la barra, a l’alçada d’una altra línia. Quan la persona aspirant trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels dos peus, el testador/a dirà en veu alta: “dreta” o “esquerra” (corresponent als costats del propi aspirant). La persona aspirant s’asseurà lateralment pel costat indicat pel testador/a (amb l’eix del cos per davant de la línia esmentada) (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra –peus per sota de la barra-) i aixecarà ambdós braços i picarà de mans per tal d’assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d’equilibri. En la següent acció, la persona aspirant s’haurà d’aixecar i caminar fins a l’altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d’equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d’equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d’equilibri
  • A la caiguda del salt des de la barra d’equilibri, no podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs. Seguidament, la persona aspirant continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un altre matalàs, realitzant una tombarella agrupada i frontal, amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs.
  • Sortirà per l’extrem contrari del matalàs, assenyalat per un con, dirigint-se cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins ultrapassar-la.
  • Girarà cap a l’esquerra de la tanca i passarà per sota. Continuarà corrent cap el plint, el qual haurà de superar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del mateix.
  • Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d’ella.
  • Continuarà corrent cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus per sobre de la tanca amb una fase de vol prolongada.
  • S’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant toqui amb un peu al terra després del salt de l’última tanca i s’enregistrarà el temps emprat.
Relacionado con:
Proves | Bombers de Barcelona
Circuit de piscina
Circuit d’agilitat
Cursa llançadora (Course navette)
Exercici d’arrossegament de maniquí (dummie)
Exercici de dominades

1 DIA D’ENTRENAMENT SETMANAL

DIVENDRES (matí o tarda) o DISSABTE (matí)

2 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS (matí o tarda)

3 DIES D’ENTRENAMENT SETMANAL

DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES (matí o tarda) o DIMARTS-DIJOUS-DISSABTE (matí o tarda)